© Branislav Tám

© Branislav Tám

© Barnislav Tam

© SNU

Koordinujúcim príjemcom projektu LIFE „Reštitúcia rysov v Biosférickej Rezervácii Falcký les - Wiederansiedlung von Luchsen im Biosphärenreservat Pfälzerwald” (LIFE13 NAT/DE/000755) je nadácia Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU). Partnermi projektu sú vo Francúzsku Biosférická rezervácia SYCOPARC, vo Švajčiarsku KORA, Raubtierökologie und Wildtiermanagement (KORA), a na Slovensku Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej Republiky, Občianske združenie DIANA – Výskum Karpatskej Fauny, Národná Zoologická záhrada Bojnice a Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky.

Cieľom projektu je založenie populácie rysa ostrovida vo Falckom lese, ktorý je s veľkosťou 1 790 km2 najrozsiahlejším spojitým lesným územím v Nemecku. Územie je navyše súčasťou UNESCO a cezhraničnej Biosférickej Rezervácie Falcký les/Severné Vogézy (Nemecko/Francúzsko) s celkovou veľkosťou až 3 028 km2. Prirodzený návrat rysa na toto územie počas posledných dekád nenastal a z dôvodu obmedzenej disperzie druhu nie je ani očakávaný. Vzhľadom na tieto skutočnosti a situáciu bol navrhnutý program reštitúcie rysa, ktorý by obnovil populáciu na území jeho predchádzajúceho prirodzeného areálu rozšírenia a umožnil disperziu rysov medzi nemeckým pohorím Falcký les, francúzskym pohorím Vogézy a švajčiarskym pohorím Jura. Výmena genetických informácií medzi novovytvorenou populáciou a uvedenými reštituovanými populáciami žijúcimi na týchto územiach od 70. až 90. rokov 20. storočia zároveň zabezpečí ich ďalšiu a dlhodobú životaschopnosť. Na základe týchto dôvodov bude Falcký les len čiastočným biotopom väčšej a stabilnejšej populácie rysov, čo umožní rozšírenie druhu do ďalších nižšie položených území v Porínií-Falcku. Podpora programu reštitúcie vo Falckom lese a pohorí Vogézy odbornou aj laickou verejnosťou je na veľmi vysokej úrovni o čom svedčí aj široká podpora národnej, regionálnych a lokálnych samospráv, lesníckych a poľovníckych organizácií, chovateľov hospodárskych zvierat a širokej verejnosti. Projekt LIFE začal v januári 2015 a bude ukončený koncom decembra 2020. Popri reštitúcii 20 rysov odchytených z voľnej prírody v Slovenských Karpatoch a pohorí Jura vo Švajčiarsku projekt zahŕňa monitoring vypustených zvierat z dôvodu dokumentácie ich časovo-priestorového správania  a vedeckého hodnotenia projektu, ako aj programu reštitúcie.

Nach oben